Jesteś tutaj: Blog

Blog

W jakim czasie można ująć błędnie wydrukowane paragony i ewidencję zwrotów na podstawie paragonu

W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki podatnik dokonuje niezwłocznej jej korekty poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji:
• błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
• krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.
Ponadto podatnik zobowiązany jest do ponownego zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy sprzedaży, ale już w prawidłowej wysokości.

Jaką stawkę VAT zastosować, gdy nabywca usługi jest z Wielkiej Brytanii, ale usługi świadczone są po Polsce?

 Przy udzielaniu odpowiedzi przyjmuje się, że pytanie dotyczy świadczenia usługi transportu towarów (usług kurierskich) na rzecz podatnika z Wielkiej Brytanii (podatnika rozumianego zgodnie z art. 28a ustawy dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).

Wykonywane w Polsce usługi transportu towarów (usług kurierskich) na rzecz podatnik z Wielkiej Brytanii opodatkowane są w miejscu siedziby usługobiorcy, a w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli więc miejsce siedziby usługobiorcy (lub jego stałe miejsce prowadzenia działalności) znajduje się w Wielkiej Brytanii to świadczone usługi nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Informacje dotyczące założenia działności usługi kurierskie. 1) Czy trzeba od pierwszej sprzedaży być czynnym podatnikiem VAT? 2) Czy kasa fiskalna powinna być od pierwszej sprzedaży? 3) Czy opłata licencyjna od franczyzobiorcy w kwocie 18 000 zł brutto (z VAT) powinna być zapłacona przelewem, ponieważ można stracić możliwość odliczenia od podatku dochodowego (KPIR)? Jeżeli ta opłata będzie podzielona na dwie raty, czy również musi być przelew?

Nie, podatnik świadczący usługi kurierskie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do limitu sprzedaży)

Nie, podatnik świadczący usługi kurierskie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku instalacji kasy fiskalnej (do limitu obrotu)

Opłata licencyjna od franczyzobiorcy w kwocie 18 000 zł brutto powinna być opłacona za pośrednictwem rachunku bankowego, aby mogła stanowić koszt uzyskania przychodu – nie ma przy tym znaczenia czy będzie płatna jednorazowo czy w ratach.

Przedsiebiorstwo jest nabywcą usługi szkoleniowej, sprzedawcą jest przedsiębiorstwo w Anglii, na fakturze nie ma VAT. Jak ująć ten zakup do VAT, czy powinno sie naliczyć VAT 23%?


Dla celów podatku VAT w przypadku zakupu usługi szkoleniowej (nie wstępu na usługę szkoleniową) od podatnika z Wielkiej Brytanii polski podatnik zobowiązany jest do rozpoznania importu usług. Usługa będzie opodatkowana w Polsce krajową 23% stawką VAT, chyba że ma zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jak ująć w KPIR oraz Vat w sytuacji, gdy był zakup od kontahenta zagranicznego (szkolenie). Sprzedający nie ma nip aktywnego w UE. Na fakturze nie ma ujętego VAT.


W podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ująć fakturę dokumentującą zakup szkoleniowej w dacie jej wystawienia.

W myśl art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Dla celów podatku VAT w przypadku zakupu usługi szkoleniowej podatnik zobowiązany jest do rozpoznania importu usług.

Możliwe jest wystawienie faktury bez przekazania sprzedawcy paragonu, w przypadku posiadania innych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie transakcji sprzedaży.

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.277.2019.1.MN, w której organ stwierdził, że podatnik (spółka jawna) postępuje prawidłowo wystawiając fakturę zbiorczą dla klienta, który zgłasza żądanie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania mu paragonów fiskalnych. Jest to możliwe z uwagi na fakt, iż podatnik jest w stanie dokonać identyfikacji transakcji oraz klienta na podstawie innych dokumentów (dowodu wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych mających postać elektroniczną) pozostających u podatnika.

Czy można wystawić fakturę z 0% Vat, w następującej sytuacji? Usługa była świadczona z Danii do Polski, usługodawcą oraz usługobiorcą byli przedsiębiorcy polscy. Jest tylko dokument CMR świadczący o tym, że transport odbywał się z Danii do Polski. Nie było żadnej odprawy.


Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Zasadniczo, więc usługa transportu towarów wykonywana na rzecz podatnika opodatkowana jest w miejscu siedziby usługobiorcy, lub też – jeśli wykonywana jest dla stałego miejsca prowadzenia działalności – w stałym miejscu prowadzenia działalności (art. 28b ww. ustawy).

Wyjątkiem są sytuacje, w których:
• nabywca jest polskim podatnikiem VAT, natomiast usługa w całości wykonywana jest poza terytorium Unii Europejskiej – wówczas przyjmuje się, że miejscem świadczenia jest terytorium znajdujące się poza Unią (art. 28f ust. 1a pkt 1 ww. ustawy);
• usługa transportu towarów jest wykonywana na rzecz podatnika z kraju trzeciego (spoza UE), ale transport w całości jest wykonywany na terytorium kraju – wówczas przyjmuje się, że miejscem świadczenia jest terytorium kraju (art. 28f ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

Powyższe wyjątki nie mają zastosowanie w opisywanej sytuacji. Oznacza to, że usługa transportu towarów wykonywana na rzecz Polskiego podatnika (z Danii do Polski) opodatkowana jest w Polsce, krajową stawką VAT.

Przedsiębiorca będzie wykonywał usługę związaną z fundamentami. Zakupi materiały do wykonania tej usługi. Z jaką stawka Vat powinien wystawić fakturę? Zleceniodawca usługi jest osobą prywatną.

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, o ile zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
1. Obydwie strony (nabywca i sprzedawca) są podatnikami czynnymi w zakresie podatku VAT,
2. Sprzedawca (świadczący usługę) działa jako podwykonawca (tzn. że są trzy strony umowy – zlecający, wykonawca i podwykonawca)
3. Usługa jest wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.
Tylko jeżeli są spełnione te warunki łącznie to usługa budowlana będzie podlegała odwrotnemu obciążeniu.

Zleceniodawca usługi jest osoba prywatną, która zakładam że nie jest czynnym podatnikiem VAT co oznacza, że nie będzie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia.

Jak ująć prowizję i cło dotyczące dokumentu celnego (naliczenie podatku VAT) w KPIR oraz w rejestrze zakupu?


Gdy podatnik wpłaca VAT należny od importu towarów bezpośrednio do urzędu skarbowego, kwota ta stanowi również podatek naliczony (jeśli importowany towar będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatnika), który jest rozliczany w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota podatku wynikająca z otrzymanych przez podatników dokumentów celnych. Zatem w przypadku importu towarów faktura nie jest istotna. Podatek naliczony podlegający odliczeniu wynika zasadniczo z dokumentów celnych.

Następna strona
E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone