MENU
Jesteś tutaj: Blog

Blog

Różnice kursowe

Dodatnie różnice kursowe stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy natomiast ujemne różnice kursowe będą ewidencjonowane jako koszt. 

Sprzedawca samochodów używanych sprzedał samochód obywatelowi rumuńskiemu na podstawie numeru paszportu. Ja zaksięgować w kpir oraz w rejestrze sprzedaży VAT fakturę marża. Czy powinna być deklaracja VAT UE?

W pierwszej kolejności podatnik powinien prowadzić ewidencję marży (rejestr marży). Ewidencja prowadzona przez podatników stosujących procedurę marży w zakresie dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków zawierać musi kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, a więc kwoty, którą ma zapłacić nabywca oraz kwoty nabycia. Wskazane jest również wskazywanie w ewidencji marży netto, podatku od marży oraz marży brutto.

Przedsiębiorca kupił kasę fiskalną w miesiącu styczeń. Jeszcze jej nie zgłosił do US. Kiedy powinien to zrobić. Jak zaksięgować kasę w KPIR oraz w rejestrze VAT. Z jakimi datami dokonać księgowania. Kwota brutto zakupu kasy to 1700zł.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.
Zawiadomienie należy złożyć zanim podatnik rozpocznie ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej.
Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Zawiadomienie zawiera informację o całkowitej liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania.

 

Przedsiębiorca prowadzi działalność handlową. Rozlicza się w KPIR oraz z tytułu podatku VAT. Dodatkowo ma wynajem lokalu prywatnego. Jak dokonać rozliczenia w KPIR oraz w rejestrach VAT.

W zakresie ciągłego wynajmu prywatnych składników majątku (używanych poza pozarolniczą działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) podmiot także jest podatnikiem VAT. W tym zakresie wykonuje bowiem działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

Kiedy wchodzi obowiązek kasy fiskalnej w działalności dotyczącej świadczenia usług kateringowych z dojazdem do klienta? Czy jest obowiązek zgłoszenia jako czynny podatnik VAT?

Od pierwszej sprzedaży usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), podatnik zobowiązany jest ewidencjonować na kasie fiskalnej. W rezultacie podatnik powinien dokonać zakupu kasy i ją zgłosić do US przed planowaną działalnością cateringową. W przypadku usług cateringowych, nie przysługują żadne zwolnienia ze względu na limit sprzedaży czy też zwolnienia przedmiotowe.

Podatek od działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Niemiec

Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą w Polsce na zasadach ogólnych KPIR. Od stycznia planuje przejść na podatek ryczałtowy. Rodzaj działalności to usługi budowlane, ale obecnie wykonywane na terenie Niemiec. 

Czy można dokonać zmiany opodatkowania? 

Czy musi zapłacić podatek na terenie Niemiec, a jeżeli tak to co zrobić z podatkiem w Polsce. Jak go rozliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia?

Pracownik zatrudniony przez pracodawcę polskiego a wykonujący pracę w krajach UE

Przedsiębiorca usług budowlanych zatrudnia pracownika na umowę o pracę (wynagrodzenie 2250zł brutto). Pracownik wraz z pracodawcą wyjechał do Niemiec i tam świadczą usługi . Jak powinno być pracownikowi naliczone wynagrodzenie w przypadku, gdy ta praca jest świadczona na terenie Niemiec. Czy powinny być diety. Jeżeli tak to jakiej wysokości? Proszę o pomoc w tej sprawię. Dodam jeszcze, że pracodawca ma zarejestrowaną działalność w Polsce i rozlicza się w formie ryczałtu. Prowadzona działalność to monter elektryki w budynkach. Pracodawca i pracownik są w Niemczech razem i wspólnie wykonują pracę.

Jak ująć prowizję i cło dotyczące dokumentu celnego (naliczenie podatku VAT) w KPIR oraz w rejestrze zakupu?


Gdy podatnik wpłaca VAT należny od importu towarów bezpośrednio do urzędu skarbowego, kwota ta stanowi również podatek naliczony (jeśli importowany towar będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatnika), który jest rozliczany w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota podatku wynikająca z otrzymanych przez podatników dokumentów celnych. Zatem w przypadku importu towarów faktura nie jest istotna. Podatek naliczony podlegający odliczeniu wynika zasadniczo z dokumentów celnych.

Przedsiębiorca będzie wykonywał usługę związaną z fundamentami. Zakupi materiały do wykonania tej usługi. Z jaką stawka Vat powinien wystawić fakturę? Zleceniodawca usługi jest osobą prywatną.

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, o ile zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
1. Obydwie strony (nabywca i sprzedawca) są podatnikami czynnymi w zakresie podatku VAT,
2. Sprzedawca (świadczący usługę) działa jako podwykonawca (tzn. że są trzy strony umowy – zlecający, wykonawca i podwykonawca)
3. Usługa jest wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.
Tylko jeżeli są spełnione te warunki łącznie to usługa budowlana będzie podlegała odwrotnemu obciążeniu.

Zleceniodawca usługi jest osoba prywatną, która zakładam że nie jest czynnym podatnikiem VAT co oznacza, że nie będzie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia.

Czy można wystawić fakturę z 0% Vat, w następującej sytuacji? Usługa była świadczona z Danii do Polski, usługodawcą oraz usługobiorcą byli przedsiębiorcy polscy. Jest tylko dokument CMR świadczący o tym, że transport odbywał się z Danii do Polski. Nie było żadnej odprawy.


Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Zasadniczo, więc usługa transportu towarów wykonywana na rzecz podatnika opodatkowana jest w miejscu siedziby usługobiorcy, lub też – jeśli wykonywana jest dla stałego miejsca prowadzenia działalności – w stałym miejscu prowadzenia działalności (art. 28b ww. ustawy).

Wyjątkiem są sytuacje, w których:
• nabywca jest polskim podatnikiem VAT, natomiast usługa w całości wykonywana jest poza terytorium Unii Europejskiej – wówczas przyjmuje się, że miejscem świadczenia jest terytorium znajdujące się poza Unią (art. 28f ust. 1a pkt 1 ww. ustawy);
• usługa transportu towarów jest wykonywana na rzecz podatnika z kraju trzeciego (spoza UE), ale transport w całości jest wykonywany na terytorium kraju – wówczas przyjmuje się, że miejscem świadczenia jest terytorium kraju (art. 28f ust. 1a pkt 2 ww. ustawy).

Powyższe wyjątki nie mają zastosowanie w opisywanej sytuacji. Oznacza to, że usługa transportu towarów wykonywana na rzecz Polskiego podatnika (z Danii do Polski) opodatkowana jest w Polsce, krajową stawką VAT.

Następna strona
E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone