MENU
Jesteś tutaj: Blog

Blog

Czy osoba zatrudniona na 3/4 etatu może być zwolniona z ZUS społecznych? Jeżeli nie może być zwolniona (zarabia mniej niż najniższa krajowa) to czy może skorzystać z preferencyjnego ZUS dla nowych przedsiębiorców?

Jeżeli z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca będzie osiągał miesięczne wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku (w 2018 r. jest to kwota 2100 zł brutto) to z tytułu prowadzonej działalności nie trzeba będzie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne.
Wymiar czasu pracy, nie ma w tym wypadku znaczenia.

Różnice kursowe

Dodatnie różnice kursowe stanowią dla przedsiębiorcy przychód podatkowy natomiast ujemne różnice kursowe będą ewidencjonowane jako koszt. 

Sprzedawca samochodów używanych sprzedał samochód obywatelowi rumuńskiemu na podstawie numeru paszportu. Ja zaksięgować w kpir oraz w rejestrze sprzedaży VAT fakturę marża. Czy powinna być deklaracja VAT UE?

W pierwszej kolejności podatnik powinien prowadzić ewidencję marży (rejestr marży). Ewidencja prowadzona przez podatników stosujących procedurę marży w zakresie dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków zawierać musi kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, a więc kwoty, którą ma zapłacić nabywca oraz kwoty nabycia. Wskazane jest również wskazywanie w ewidencji marży netto, podatku od marży oraz marży brutto.

Przedsiębiorca kupił kasę fiskalną w miesiącu styczeń. Jeszcze jej nie zgłosił do US. Kiedy powinien to zrobić. Jak zaksięgować kasę w KPIR oraz w rejestrze VAT. Z jakimi datami dokonać księgowania. Kwota brutto zakupu kasy to 1700zł.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.
Zawiadomienie należy złożyć zanim podatnik rozpocznie ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej.
Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Zawiadomienie zawiera informację o całkowitej liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania.

 

Przedsiębiorca prowadzi działalność handlową. Rozlicza się w KPIR oraz z tytułu podatku VAT. Dodatkowo ma wynajem lokalu prywatnego. Jak dokonać rozliczenia w KPIR oraz w rejestrach VAT.

W zakresie ciągłego wynajmu prywatnych składników majątku (używanych poza pozarolniczą działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) podmiot także jest podatnikiem VAT. W tym zakresie wykonuje bowiem działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

Kiedy wchodzi obowiązek kasy fiskalnej w działalności dotyczącej świadczenia usług kateringowych z dojazdem do klienta? Czy jest obowiązek zgłoszenia jako czynny podatnik VAT?

Od pierwszej sprzedaży usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), podatnik zobowiązany jest ewidencjonować na kasie fiskalnej. W rezultacie podatnik powinien dokonać zakupu kasy i ją zgłosić do US przed planowaną działalnością cateringową. W przypadku usług cateringowych, nie przysługują żadne zwolnienia ze względu na limit sprzedaży czy też zwolnienia przedmiotowe.

Podatek od działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Niemiec

Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą w Polsce na zasadach ogólnych KPIR. Od stycznia planuje przejść na podatek ryczałtowy. Rodzaj działalności to usługi budowlane, ale obecnie wykonywane na terenie Niemiec. 

Czy można dokonać zmiany opodatkowania? 

Czy musi zapłacić podatek na terenie Niemiec, a jeżeli tak to co zrobić z podatkiem w Polsce. Jak go rozliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia?

Pracownik zatrudniony przez pracodawcę polskiego a wykonujący pracę w krajach UE

Przedsiębiorca usług budowlanych zatrudnia pracownika na umowę o pracę (wynagrodzenie 2250zł brutto). Pracownik wraz z pracodawcą wyjechał do Niemiec i tam świadczą usługi . Jak powinno być pracownikowi naliczone wynagrodzenie w przypadku, gdy ta praca jest świadczona na terenie Niemiec. Czy powinny być diety. Jeżeli tak to jakiej wysokości? Proszę o pomoc w tej sprawię. Dodam jeszcze, że pracodawca ma zarejestrowaną działalność w Polsce i rozlicza się w formie ryczałtu. Prowadzona działalność to monter elektryki w budynkach. Pracodawca i pracownik są w Niemczech razem i wspólnie wykonują pracę.

Jak ująć prowizję i cło dotyczące dokumentu celnego (naliczenie podatku VAT) w KPIR oraz w rejestrze zakupu?


Gdy podatnik wpłaca VAT należny od importu towarów bezpośrednio do urzędu skarbowego, kwota ta stanowi również podatek naliczony (jeśli importowany towar będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatnika), który jest rozliczany w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota podatku wynikająca z otrzymanych przez podatników dokumentów celnych. Zatem w przypadku importu towarów faktura nie jest istotna. Podatek naliczony podlegający odliczeniu wynika zasadniczo z dokumentów celnych.

Przedsiębiorca będzie wykonywał usługę związaną z fundamentami. Zakupi materiały do wykonania tej usługi. Z jaką stawka Vat powinien wystawić fakturę? Zleceniodawca usługi jest osobą prywatną.

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, o ile zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
1. Obydwie strony (nabywca i sprzedawca) są podatnikami czynnymi w zakresie podatku VAT,
2. Sprzedawca (świadczący usługę) działa jako podwykonawca (tzn. że są trzy strony umowy – zlecający, wykonawca i podwykonawca)
3. Usługa jest wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.
Tylko jeżeli są spełnione te warunki łącznie to usługa budowlana będzie podlegała odwrotnemu obciążeniu.

Zleceniodawca usługi jest osoba prywatną, która zakładam że nie jest czynnym podatnikiem VAT co oznacza, że nie będzie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia.

Następna strona
E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone