Jesteś tutaj: Blog Jak ująć prowizję i cło dotyczące dokumentu celnego (naliczenie podatku VAT) w KPIR oraz w rejestrze zakupu?

Jak ująć prowizję i cło dotyczące dokumentu celnego (naliczenie podatku VAT) w KPIR oraz w rejestrze zakupu?


Gdy podatnik wpłaca VAT należny od importu towarów bezpośrednio do urzędu skarbowego, kwota ta stanowi również podatek naliczony (jeśli importowany towar będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatnika), który jest rozliczany w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota podatku wynikająca z otrzymanych przez podatników dokumentów celnych. Zatem w przypadku importu towarów faktura nie jest istotna. Podatek naliczony podlegający odliczeniu wynika zasadniczo z dokumentów celnych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z takich dokumentów powstaje w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (powstał dług celny) z tytułu importu towarów, ale nie wcześniej niż w okresie ich otrzymania (art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT) lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Dokumentami celnymi, o których mowa, są m.in. przekazywane elektronicznie poświadczenia zgłoszeń celnych (PZC).

Potwierdza to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 lipca 2014 r. sygn. ITPP3/443-212/14/AT, w której organ orzekł, że: „(…) otrzymane od przedstawiciela Wnioskodawcy przekazem elektronicznym poświadczenia zgłoszeń celnych (PZC) stanowią dokumenty celne. W konsekwencji, w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy, kwoty podatku wynikające z tych dokumentów, stanowiąc kwoty podatku naliczonego, uprawniają Wnioskodawcę na wskazanych wyżej warunkach do stosownego odliczenia. Odliczenia tego dokonuje się zgodnie z art. 86 ust. 10 w powiązaniu z ust. 10b pkt 1 ustawy.”

Wykazując import towarów w ewidencji VAT (i w konsekwencji w JPK_VAT), należy wskazać dane kontrahenta, od którego nabyto towar (a nie urzędu celnego) i numer dokumentu celnego (np. SAD lub PZC) – ten dokument jest bowiem podstawą odliczenia VAT.

Cło wykazane na dokumencie SAD lub PZC podlega ujęciu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów w dacie jego opłacenia.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone