Jesteś tutaj: Blog Przedsiębiorca będzie wykonywał usługę związaną z fundamentami. Zakupi materiały do wykonania tej usługi. Z jaką stawka Vat powinien wystawić fakturę? Zleceniodawca usługi jest osobą prywatną.

Przedsiębiorca będzie wykonywał usługę związaną z fundamentami. Zakupi materiały do wykonania tej usługi. Z jaką stawka Vat powinien wystawić fakturę? Zleceniodawca usługi jest osobą prywatną.


Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, o ile zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
1. Obydwie strony (nabywca i sprzedawca) są podatnikami czynnymi w zakresie podatku VAT,
2. Sprzedawca (świadczący usługę) działa jako podwykonawca (tzn. że są trzy strony umowy – zlecający, wykonawca i podwykonawca)
3. Usługa jest wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.
Tylko jeżeli są spełnione te warunki łącznie to usługa budowlana będzie podlegała odwrotnemu obciążeniu.

Zleceniodawca usługi jest osoba prywatną, która zakładam że nie jest czynnym podatnikiem VAT co oznacza, że nie będzie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia.

Jeżeli podatnik świadczy usługi budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym to powinien je opodatkować 8% stawką podatku VAT (art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a ww. ustawy)

W myśl art. 41 ust. 12b ww. ustawy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone powyżej 8% stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ww. ustawy).

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone