Jesteś tutaj: Blog Jak zaksięgować eksportową odprawę celną - vat 0%

Jak zaksięgować eksportową odprawę celną - vat 0%

 W eksporcie stosuje się stawkę 0% VAT, pod warunkiem jednak, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Za dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty należy uznać elektroniczny komunikat IE-599 przesłany przez urząd celny wywozu. 
Eksport towarów wykazuje się w deklaracji VAT za miesiąc (kwartał), w którym od transakcji powstał obowiązek podatkowy (w poz. 22 deklaracji VAT), albo - w przypadku braku w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru - w miesiącu (kwartale) następnym.

Dostawę towarów poza UE, należy wykazać jako przychód, na podstawie wystawionej faktury. Moment powstania przychodu okresla art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W mysl powoałanego przepisu, za datę powstania przychodu, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

    1) wystawienia faktury albo

    2) uregulowania należności.
Tym samym przychód powstanie w dacie dokonania dostawy towarów, chyba, że wcześniej wystawiono fakturę bądź uregulowano płatność - wówczas przychód powstanie w momencie wystąpienia pierwszego z tych zdarzeń.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone