Jesteś tutaj: Blog Kiedy wchodzi obowiązek kasy fiskalnej w działalności dotyczącej świadczenia usług kateringowych z dojazdem do klienta? Czy jest obowiązek zgłoszenia jako czynny podatnik VAT?

Kiedy wchodzi obowiązek kasy fiskalnej w działalności dotyczącej świadczenia usług kateringowych z dojazdem do klienta? Czy jest obowiązek zgłoszenia jako czynny podatnik VAT?

Od pierwszej sprzedaży usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), podatnik zobowiązany jest ewidencjonować na kasie fiskalnej. W rezultacie podatnik powinien dokonać zakupu kasy i ją zgłosić do US przed planowaną działalnością cateringową. W przypadku usług cateringowych, nie przysługują żadne zwolnienia ze względu na limit sprzedaży czy też zwolnienia przedmiotowe.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit.i Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
– świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Kasa fiskalna musi więc być w działalność podatnika już od pierwszej sprzedaży.

Podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (limit sprzedaż), pod warunkiem, że nie będzie dokonywać sprzedaży wyrobów alkoholowych.
Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Z kolei na podstawie art. 113 ust. 9 u.p.t.u. zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł.

Nie wszyscy podatnicy mogą jednak korzystać z tych zwolnień. Możliwość korzystania z nich wyłącza m.in. dostawa towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1 u.p.t.u. Do towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1 u.p.t.u. należą zaś towary opodatkowane podatkiem akcyzowym. Wyroby alkoholowe są opodatkowane podatkiem akcyzowym, dlatego też, jeżeli podatnik będzie dokonywać sprzedaży wyrobów alkoholowych, ma obowiązek rejestracji do VAT przed dokonaniem pierwszej sprzedaży takiego wyrobu.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone