Jesteś tutaj: Blog Przedsiębiorca prowadzi działalność handlową. Rozlicza się w KPIR oraz z tytułu podatku VAT. Dodatkowo ma wynajem lokalu prywatnego. Jak dokonać rozliczenia w KPIR oraz w rejestrach VAT.

Przedsiębiorca prowadzi działalność handlową. Rozlicza się w KPIR oraz z tytułu podatku VAT. Dodatkowo ma wynajem lokalu prywatnego. Jak dokonać rozliczenia w KPIR oraz w rejestrach VAT.

W zakresie ciągłego wynajmu prywatnych składników majątku (używanych poza pozarolniczą działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) podmiot także jest podatnikiem VAT. W tym zakresie wykonuje bowiem działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jak wynika z przepisu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. O ile zatem wynajem jest ciągły, to w tym zakresie wynajmujący jest podatnikiem.

W rezultacie wynajem mieszkania podatnik powinien dokumentować fakturą. Jeżeli wynajmowany jest lokal mieszkalny na cele mieszkalne, to właściwą stawką na fakturze jest stawka zwolniona. Przepis art. 43 ust. 1 pkt. 36 stanowi bowiem, że zwolnione z podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Wynajem prywatny należy także wykazać na deklaracji VAT.

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, nie wykazuje się przychodu w KPiR, jeżeli jest to najem prywatny opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone