Jesteś tutaj: Blog Czy na fakturze wystawianej dla kontrahenta z UE czy też np. z Ukrainy trzeba zaznaczyć że jest to faktura z odwrotnym obciążeniem?

Czy na fakturze wystawianej dla kontrahenta z UE czy też np. z Ukrainy trzeba zaznaczyć że jest to faktura z odwrotnym obciążeniem?

Jeżeli podatnik świadczy usługi dla kontrahentów z UE lub poza UE i miejscem opodatkowania tych usług jest siedziba usługobiorcy – stosownie do art. 28b ustawy o VAT, to zobowiązany jest do umieszczania na fakturach adnotacji – „odwrotne obciążenie”.

Zgodnie bowiem z powołanym art. 28b ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. W rezultacie to kontrahent jako nabywca usług zobowiązany jest do rozliczenia VAT w kraju swojej siedziby na zasadzie odwrotnego obciążenia. Dlatego też art. 106e ust. 1 pkt. 18 ustawy o VAT, nakazuje, że w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – umieszczenie wyrazu „odwrotne obciążenie”.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone