Jesteś tutaj: Blog Za jaki miesiąc płaci się ostatnią składkę preferencyjną, jeżeli osoba fizyczna rozpoczęła działalność np. 2 kwietnia 2017 r.?

Za jaki miesiąc płaci się ostatnią składkę preferencyjną, jeżeli osoba fizyczna rozpoczęła działalność np. 2 kwietnia 2017 r.?

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może opłacać składki społeczne od podstawy odpowiadającej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Przy ustalaniu tego okresu bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe.

W przedstawionym przykładzie podatnik będzie opłacać składki pełne od 1 maja 2019 ( płatne do 10 czerwca 2019 r.) Gdyby jednak rozpoczął działalność 1 dnia miesiąca np. 1 kwietnia, wówczas pełne składki zobowiązany byłby opłacać od 1 kwietnia 2019 r. (płatne do 10 maja 2019 r.).