Jesteś tutaj: Blog Czy przedsiębiorca prowadzący działalność - usługi transportowe może zatrudnić kierowcę na umowę o dzieło? Jakie prawa przysługują obydwom stronom?

Czy przedsiębiorca prowadzący działalność - usługi transportowe może zatrudnić kierowcę na umowę o dzieło? Jakie prawa przysługują obydwom stronom?

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usług transportowych, może co do zasady zatrudnić kierowcę na umowę o dzieło. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję takiej umowy, aby nie nosiła ona cech umowy o pracę czy tez umowy zlecenia.
Umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że mamy do czynienia z dziełem, czyli danym rezultatem wykonywanych czynności. Umowa o dzieło zazwyczaj ma charakter jednorazowy, gdyż jej przedmiotem jest wykonanie ustalonego przez strony dzieła np. przewozu towarów w określonym czasie.
Przygotowując umowę o dzieło, należy pamiętać o wskazaniu przedmiotu umowy, miejsca wykonania dzieła oraz konkretnego okresu, w którym przyjmujący zobowiąże się do jego wykonania w zamian za określone wynagrodzenie.
Natomiast jeśli w umowie zaznaczone będzie, że kierowca wykonuje usługi, bez żadnych mierzalnych konkretów, to w tym wypadku będzie to raczej zlecenie wykonania usług i nie będzie podlegać pod umowę o dzieło.

Jednocześnie informuję, że kwestie umowy o dzieło i warunki jakie powinna spełniać umowa, nie są regulowane przez przepisy prawa podatkowego i klient aby nie narazić się na konsekwencje z ZUS czy Państwowej Inspekcji Pracy, powinien umowę z kierowcą skonsultować z radcą prawnym.

Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, należność wypłacona z tytułu wykonania umowy o dzieło jest kosztem uzyskania przychodów w dacie jej wypłaty w wartości brutto. Przedsiębiorca jako płatnik zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochody w wysokości 18 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, jeżeli kwota wynagrodzenia określonego na umowie o dzieło przekracza 200 zł. Z kolei jeżeli kwota wynagrodzenia wynosi 200 zł i poniżej, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy wynoszący 18 % przychodu, którego nie pomniejsza się w tym przypadku o koszt jego uzyskania. Umowa o dzieło nie podlega ubezpieczeniu ZUS.

Z kolei wykonawca dzieła, otrzymane wynagrodzenie pomniejszone o podatek zaliczy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone