Jesteś tutaj: Blog Nauczyciel będzie udzielać korepetycji. Jaką formę rozpoczęcia działalności najlepiej wybrać? Czy musi mieć kasę fiskalną?

Nauczyciel będzie udzielać korepetycji. Jaką formę rozpoczęcia działalności najlepiej wybrać? Czy musi mieć kasę fiskalną?

Nauczyciel, który w sposób zorganizowany i ciągły, będzie świadczyć usługi udzielania korepetycji na godziny, powinien zarejestrować działalność gospodarczą. Ma możliwość wyboru 4 form opodatkowania : zasad ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej. 

Zasady ogólne oraz podatek liniowy będzie opłacalny wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik będzie ponosił spore wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opodatkowaniu bowiem tutaj podlega dochód, czyli przychód minus koszty uzyskania przychodu. Jeżeli przewidywany dochód podatnika w ciągu roku, nie przekroczy około 92 tys. zł wówczas bardziej opłaca się być na zasadach ogólnych, niż na podatku liniowym 19 %. 

Jeżeli podatnik nie będzie ponosił sporych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. wydatków związanych z wynajem lokalu, zakupu samochodu, wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem, materiałów edukacyjnych), wówczas należy rozważyć wybór formy zryczałtowanej opodatkowania. Podatnik ma możliwość wyboru między ryczałtem ewidencjonowanym, a kartą podatkową (pod pewnymi warunkami).

Nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny może wybrać opodatkowanie ryczałtem. Warunkiem jest jednak, aby działalność ta nie była wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.
W przypadku wolnego zawodu stawka ryczałtu wynosi aż 20 %. W rezultacie przychód podatnika uzyskany z tytułu udzielania lekcji na godziny będzie opodatkowany 20 % stawką podatkową.

Z kolei, z karty podatkowej, może skorzystać podatnik prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli. Stanowi o tym art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji (pkt 2 objaśnień w części XI załącznika nr 3 do ww. ustawy).
W przypadku karty podatkowej, podatek nie jest uzależniony do wielkości dochodu, czy przychodu, lecz ilości godzin lekcyjnych. I tak, 

    do 48 godzin: 4,80 zł za każdą godzinę,
    powyżej 48 do 96 godzin: 230,40 zł + 10,00 zł za każdą godzinę ponad 48,
    powyżej 96 godzin: 710,40 zł.

Podsumowując: w przypadku udzielania lekcji na godziny przez nauczyciela na rzecz osób fizycznych, najbardziej optymalna forma opodatkowania uzależniona jest od przewidywanych wydatków. Jeżeli podatnik nie będzie ponosił znacznych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wówczas warto rozważyć kartę podatkową. W przeciwnym wypadku najbardziej optymalną opcją wydają się zasady ogólne. 

Usługi w zakresie edukacji zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. 

Sprzedaż takich usług dokumentuje się poprzez wystawienie rachunku bądź prowadzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone