Jesteś tutaj: Blog Zaliczenie w koszty przychodu transakcji gotówkowych

Zaliczenie w koszty przychodu transakcji gotówkowych

Z uwagi na to, że cała wartość transakcji (zakupu pojazdu), jest powyżej 15.000 zł, zastosowanie znajdą przepisy w zakresie skutków podatkowych transakcji gotówkowych powyżej 15.000 zł. 
W myśl art. 22p updof, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej równowartość 15.000 zł określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
W rezultacie wartość z faktury zaliczkowej, powiększy wartość początkową pojazdu, ale w tej częsci - w wartości wpłaconej gotówkowo zaliczki, amortyzacja nie będzie mogła stanowić kosztu uzyskania przychodu. 

Istenieje jednak rozwiązanie, które można zastosować aby uniknąć negatywnych konsekwencji zapłaty zaliczki w gotówce. 
Rozwiązanie to, polegać będzie na tym, że sprzedawca, który otrzymał zapłatę zaliczki w gotówce, zwróci tą kwotę nabywcy, aby on ponownie ureguluje to zobowiązanie za pośrednictwem rachunku bankowego. Postępowanie takie zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów, które w piśmie wyjaśniło, że:
"Transakcje, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, których równowartość przekracza 15 tys. zł, dokonywane między przedsiębiorcami, muszą być realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. W odniesieniu do kwestii związanej z wpłatą zaliczki należy uznać, że wartość zaliczki jest zaliczana na poczet płatności. W związku z tym, w przypadku wypełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, norma art. 22 znajdzie zastosowanie także wobec wpłaty zaliczki.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę na swobodę zawierania umów. Zgodnie z Kodeksem cywilnym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zatem w sytuacji, w której przedsiębiorca finalnie dokonuje płatności całej kwoty transakcji za pomocą rachunku płatniczego - w ocenie Ministerstwa Finansów - nie zachodzi przesłanka do wyłączenia takiej płatności z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15d ustawy o podatku CIT (art. 22p ustawy o PIT)".

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone