Jesteś tutaj: Blog Obywatel polski chce zająć się handlem samochodami sprowadzanymi z Austrii.Czy może sprzedawać nie mając firmy i tylko odprowadzać podatek w PIT-cie rocznym, Jaką formę najlepiej opodatkowania wybrać jeżeli otworzy działalność, czy ma obowiązek zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

Obywatel polski chce zająć się handlem samochodami sprowadzanymi z Austrii.Czy może sprzedawać nie mając firmy i tylko odprowadzać podatek w PIT-cie rocznym, Jaką formę najlepiej opodatkowania wybrać jeżeli otworzy działalność, czy ma obowiązek zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

W definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, można wyróżnić kilka elementów, które tworzą to pojęcie, a mianowicie jest to działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.
Zarobkowy charakter działalności oznacza, że działalność ta jest nastawiona na osiągnięcie zysku, dochodu.
Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym to prowadzenie tej działalności w sposób metodyczny, zaplanowany, systematyczny, uporządkowany.
Biorąc pod uwagę przedstawioną definicję, handel samochodami jeżeli nie jest dokonywany w sposób okazjonalny, lecz w sposób ciągły, zorganizowany i nastawiony na osiąganie zysku, spełnia definicję działalności gospodarczej. 

Dokonując wyboru optymalnej formy opodatkowania, należy ustalić wiele czynników, jak częstotliwość dokonywanej transakcji, kwota marży, status nabywcy, jak i dostawcy. Podatnik może wybrać opodatkowanie w sposób zryczałtowany - ryczałt ewidencjonowany, bądź opodatkowanie na zasadach ogólnych czy liniowo. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, należy pamiętać, że opodatkowany jest przychód (niepomniejszony o koszty uzyskania przychodów. W przypadku zakupu samochodów do dalszej odsprzedaży, czyli działalności w zakresie handlu, zastosowanie będzie mieć 3 % stawka ryczałtu. 
Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychody z działalności usługowej w zakresie handlu są opodatkowane ryczałtem w wysokości 3%. Przez działalność usługową w zakresie handlu należy rozumieć sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Jeżeli jednak podatnik, zajmowałby się w ramach działalności, pośrednictwem w sprzedaży pojazdów mechanicznych, to zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychody z niej uzyskiwane będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 17%.

W przypadku zryczałtowanego podatku, podatek jest tutaj liczony od uzyskanego przychodu a nie dochodu. W rachunku podatkowym nie są uwzględniane koszty uzyskania przychodów. Przychodem jest natomiast cena sprzedaży samochodu (pomniejszona o należny podatek VAT).
Z kolei, w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych czy podatku liniowym, opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód minus koszty uzyskania przychodu. Podatek liniowy jest jednak opłacalny dopiero przy dochodach przekraczających około 99 tys. złotych. 

Prowadząc działalność polegającą na handlu samochodami, podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, przez dokonaniem pierwszej sprzedaży podatnik zobowiązany jest dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług nie można zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy w stosunku do towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (…). Samochody osobowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone