Jesteś tutaj: Blog Jak ujmować sprzedaż usług mieszkańcom krajów, które nie są w Unii?

Jak ujmować sprzedaż usług mieszkańcom krajów, które nie są w Unii?

Świadczenie usług na rzecz podatników (firm) mających siedzibę działalności gospodarzej poza krajem (czy to UE, czy to poza UE), opodatkowana jest w miejscu siedziby usługobiorcy. Stosownie bowiem do art. 28b ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym miejscem opodatkowania nie jest Polska, lecz kraj w którym ma siedzibę odbiorca tych usług i to on jest zobowiązany do rozliczenia VAT.
Podatnik (klient-firma transportowa) wystawia fakturę bez kwoty podatku w stawce "np." oraz adnotacją "odwrotne obciążenie" bądź "reverse charge".

Z kolei, jeżeli usługi są świadczone dla osób prywatnych, które nie są podatnikami, co do zosady, zastosowanie ma art. 28c ustawy o VAT. W myśl powołanego przepisu, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym, miejscem opodatkowania jest Polska i to podanik (klient - firma transaportowa) zobowiązany jest rozliczyć VAT wg stawek obowiązujących w Polsce.

Ustawa o VAT w dalszych artykułach, odmiennie reguluje miejsce opodatkowania np.: usług elektronicznych. Aby więc konkretnie udzielić informacji o miejscu opodatkowania usług, należy przedstawić konkretny stan faktyczny. A mianowicie jakie usługi są świadczone i na rzecz kogo - podatnika czy osoby fizycznej niebedącej podatnikiem (osoby prywatne).

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wójcik

Kontakt z nami

Stryszawa 712 A, 34-205 Stryszawa

ul. A.Mickiewicza 46, 34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku

 9:00-17:00

  883-875-167

E-Tax Optimal Biuro Rachunkowe Iwona Wojcik -
Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

© wszystkie prawa zastrzeżone